|  

גגונים לרכב שטח

לפרים והזמנות:

גגונים לרכב שטח

מידות: ניתן לקבל את הגגון בכל אורך.
ניתן לקבל את הגגון עם הכנה למיכל מים ו/או רשת הצללה.
גגון אמין וחזק.
גובה הגגון ניתן להתאמה.
לברורים ניתן לפנות:
טלפון: 03-6828894